Archive for Listopad, 2012

Pierwsza wizyta Hiszpania

20 października wyruszyliśmy na pierwszą wizytę partnerską do Galicji, gdzie na lotnisku z wielkim uśmiechem powitał nas Suso i Mariela.

Mariela z miejsca pokochała najmłodszego uczestnika naszego spotkania.

Suso koordynator naszego projektu. Zorientowany na najmniejszy szczegół, co zresztą widać.

 

Nasza grupa przed Instytutem w miejscowości Noia. W tle widać baner naszego projektu.

Tu nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego czytamy wiersze hiszpańskich poetów.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Noia. Uczymy się tańczyć w rytm Galicyjskiej muzyki.

 

Zwiedzamy muzea i domy lokalnych poetów w tym Mari Marino.

María Mariño Carou was a Galician writer. She was born on June 8, 1918 in a house on Rúa Cega in Noia, A Coruña province. She was the daughter of Xosé Mariño Pais, a shoe maker. She was the fourth of five children. Her siblings were Concha (1898), Emilio (1901), Cándido (1902) and Asunción (1908). She had to leave school in order to work, because her father used to gamble in the taverns of Noia. Whilst Emilio found work as a mechanic and Cándido as a carpenter, María and her sisters helped out in domestic tasks. On May 31, 1939, Mariño Carou married Roberto Pose Carballido and also began to lie about her age. She died ofleukaemia on May 19, 1967, just before her sixtieth birthday.

I jej wiersz przetłumaczony nieudolnie…

jestem deszczem, jestem śniegiem, jestem mroźnym wiatrem,

jestem porankiem życia, dzisiejszego wieczora tak czuję

staram się patrzeć, i nic nie widzę

trzymam uczucie, i nie mam nic

mogę słyszeć z daleka, i nic nie rozumiem

dziś,

gdzie jest me szczęście?

 

Reklamy

Dodaj komentarz

Wyniki selekcji

Jakie wielkie było nasze szczęście kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz projekt został zatwierdzony. Z drugiej strony poczuliśmy wielką odpowiedzialność.

Ostateczne wyniki selekcji projektów złożonych w terminie do 21 lutego 2012

Dodaj komentarz

Seminarium kontaktowe – Sardynia 2011

Zaczynamy pisać tego bloga dla korzyści tych którzy chcieliby się zapoznać z technikami aktywizacji i edukacji osób plus 50, ale też w przyszłości samemu poprowadzić podobny projekt. Zachęcamy też innych do współpracy z nami. Jesteśmy grupą entuzjastów gotową Wam służyć.


Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny podpisało w październiku 2011 umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Programie „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty przygotowawcze Grundtviga i otrzymało pierwsze wsparcie finansowe w wysokości 1250 Euro.

Głównym celem naszej organizacji jest systematyczne szerzenie wiedzy duchowej wśród ogółu społeczeństwa, w celu: zaznajomienia ludzi z w technikami zdrowego i szczęśliwego życia, powstrzymania upadku wartości moralnych i osiągnięcia prawdziwej jedność i pokoju na świecie w tym aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym – emerytów, rencistów i bezrobotnych jako jednej z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Osoby w wieku tzw. poprodukcyjnym stają zwykle przed poważnymi zmianami życiowymi – rozstanie ze środowiskiem pracy, powolne ograniczenie sprawności ruchowej i percepcji prowadzi niejednokrotnie do izolacji społecznej seniorów. Powszechny upadek wartości molarnych i duchowych przyczynia się do braku zainteresowania osobami starszymi, samotnymi i bezrobotnymi. Kolejnym problemem osób w tym wieku jest przeważnie niski poziom dochodów (emerytury, renty).

Nasze dotychczasowe doświadczenie, pokazuje, jak bardzo ważne jest stworzenie ciekawej oferty zajęć, mobilizującej osoby starsze do wyjścia z domu. Szczególnie efektywne są wszelkie formy wykorzystujące odkrycia kulturowe, w tym kultur wysoce duchowych, cały czas żywych, jako narzędzie aktywizujące i integrujące środowisko seniorów. Wszystkie te zajęcia muszą jednakże uwzględniać indywidualne możliwości i umiejętności, ponieważ z założenia mają one być przyjemną i twórczą formą spędzenia czasu, a nie dodatkowym powodem stresu. Jest to zwykle okazja do nawiązania nowych znajomości, często przyjaźni a także pozwala odkryć nowe talenty i pasje.

Udział w seminarium kontaktowym ”ACTIVE AGEING: Challenges for asparkling later life” organizowanym przez Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia, Via M. Buonarroti 10, Florencja, Włochy, pozwoliło na nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami pracującymi z osobami dorosłymi i starszymi, oraz stworzenie projektu, którego celem będzie pogłębianie doświadczeń instruktorów w dziedzinie stosowania zajęć artystycznych oraz metod pracy z grupami osób starszych a także wspólne działanie grup słuchaczy w przygotowaniu podłoża dla szczęśliwego życia. Realizacja naszego projektu będzie także okazją do wymiany grup słuchaczy oraz doskonałą motywacją do praktycznego stosowania języka angielskiego (którego seniorzy coraz chętniej uczą się) w warunkach życia codziennego.

Podczas tego seminarium poznaliśmy Suso, który został liderem naszej grupy. I wtedy zaczęła się nasza przygoda. Zostaliśmy porwani do świata książek.

  • Nasz projekt  wszedł pod skrzydła Unii Europejskiej, co oznaczało dla nas, że teraz należało złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami, monitorują przebieg projektu i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
  • Skład partnerski: Hiszpania, Portugalia, Islandia, Chorwacja, Dania, Turcja, Włochy, Grecja i Polska.
  • Kto i gdzie składa wniosek: każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.
  • Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2013 – 21 lutego).
  • Informacja o wynikach: około 5 miesięcy po terminie składania wniosków.
  • Czas trwania projektu: 2 lata

Comments (1)